W naszym pomieszczeniu normobarycznym utrzymujemy zamknięty wyż atmosferyczny. Mamy możliwość sterowania ciśnieniem i składem mieszanki oddechowej. Dzięki koncentratorom tlenu podnosimy zawartość przeliczeniową tego pierwiastka do 35 - 40%. Krakowska Normobaria jest wyposażona w czujnik dwutlenku węgla, który po przekroczeniu ustalonej zawartości otwiera zawór bezpieczeństwa i wymienia powietrze. Nowoczesna aparatura utrzymuje poziom dwutlenku węgla na poziomie 0,5-2%, a wodoru 0,1-0,5%. W Krakowskiej Normobarii podwyższone ciśnienie utrzymujemy przez cały czas, więc aby wejść lub wyjść nie ma potrzeby wypuszczania powietrza.  Do wyrównania ciśnień wykorzystujemy śluzę przejściową.
Krakowska Normobaria

W naszej Strefie Zdrowia :

 

Tlen daje energię,

Dwutlenek węgla przywraca równowagę kwasowo-zasadową,

Wodór jest antyoksydantem,

Odpowiednie ciśnienie zwiększa produkcję komórek macierzystych.

 

 

Krakowska Normobaria

ul. Szyllinga 64 a

30- 433 Kraków

tel. 690 853 640

e-mail : biuro@krakowska-normobaria.pl

All rights reserved 2019