Krakowska Normobaria

ul. Szyllinga 64 a

30- 433 Kraków

tel. 690 853 640

e-mail : biuro@krakowska-normobaria.pl

All rights reserved 2019

Przypadek I

 

Pacjentka M.B. lat 78. Od kilkudziesięciu lat leczona z powodu RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) - schorzenie przewlekłe z autoagresji.


W praktyce akademickiej stosowano stopniowo coraz bardziej agresywne leczenie zachowawcze: NLPZ (niesterydowe leki p/zapalne), sterydy, preparaty złota w formie iniekcji. Przez ostatnie 10 lat stosowano Metotreksat ( cytostatyk) - dawkowanie 1x w tygodniu !!! Obecnie zdyskwalifikowana z leczenia cytostatykiem ze względu na powikłania zagrażające życiu - obrzęk gardła. Leki stosowano najpierw doustnie, a następnie domięśniowo. W trybie ciągłym prowadzona była rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna. Mimo tak AGRESYWNEGO leczenia stan zdrowia pacjentki pogarszał się. Stopniowo pojawiały się powikłania.
Po konsultacji laryngologicznej z powodu obrzęku gardła powstałej po kolejnej dawce Metotreksatu, zakwalifikowano pacjentkę do nocnej tlenoterapii w Krakowskiej Normobarii. Wykonano 3 zabiegi - w planie są kolejne - i nastąpiła RADYKALNA poprawa stanu klinicznego. Pacjentka mogła stopniowo odstawić sterydy, NLPZ, i inne leki. Ból został bardzo znacznie ograniczony a ruchomość stawów zwiększyła się. Ustąpił obrzęk, nastąpiła znaczna poprawa snu. Według oceny pacjentki stan jej zdrowia poprawił się o 80%.


Obecnie nie stosuje ŻADNYCH leków w związku z chorobą podstawową. Lekarz prowadzący: Mirosława Ciarka - Golonka.

 

Przypadek II

 

Pacjent S.N. lat 61 z rozpoznaniem - Stan po leczeniu operacyjnym raka pęcherza moczowego (02.2019r).
Stan po leczeniu operacyjnym raka brodawkowatego tarczycy (02.2021).
W trakcie kontrolnej cystoskopii w 05.2021 r. stwierdzono - cytat " ... morwowaty przerost błony śluzowej pęcherza w okolicy ujścia lewego moczowodu ", podejrzenie wznowy. Zalecono kontrolna cystoskopię za 3 miesiące.
Pacjent zgłosił się do gabinetu lekarskiego w celu wdrożenia leczenia komplementarnego (uzupełniającego).
Zastosowano diagnostykę laboratoryjną makro- i mikroelementów i w oparciu o wyniki uzupełniono niedobory, wdrożono postępowania:
- detoksykacyjne,
- odbudowujące naturalna odporność p/nowotworową,
- regeneracyjne w zakresie narządów wydalniczych: jelit, nerek, wątroby,
- uruchamiające mechanizmy autofagii i apoptozy ( naturalne mechanizmy śmierci komórek nowotworowych).


Jednym z ISTOTNYCH elementów takiego postępowania były indywidualne zabiegi tlenoterapii - 3 x tydzień.
Kontrolna cystoskopia z 09.2021 - BRAK zmian patologicznych w pęcherzu. 

 

Pacjent w stanie ogólnym i miejscowym dobrym. Objęty jest systematycznym postępowaniem holistycznym u lek. Mirosławy Ciarka-Golonka.

 

Przypadek III

 

Pacjent B.G. lat 44 leczony od 11 miesięcy z powodu uogólnionego raka jelita grubego (esicy) uwarunkowanego genetycznie ( mutacja KRAS). Stan po usunięciu esicy po str. lewej oraz przerzutu do wątroby. Rozsiew do wątroby, nadnercza lewego oraz węzłów chłonnych po obu stronach przepony. Chemioterapia pierwszego rzutu przyniosła poprawę tylko w ok. 20% mimo leczenia klasycznego i komplementarnego. Następnie zastosowano chemioterapię drugiego rzutu (FOLFIRI) w trakcie której, u pacjenta włączono dodatkowo zabiegi tlenowe w Krakowskiej Normobarii. W ciągu 2 miesięcy wykonano ok. 40 godzin tlenoterapii, w kilkunastu sesjach, średnio 2x w tygodniu.
Uzyskano aż 50% POPRAWĘ w porównaniu z poprzednim badaniem tomografii komputerowej klatki piersiowej, j. brzusznej, miednicy.
ZMNIEJSZENIU uległy:
1/ przerzut do nadnercza lewego do wymiarów 20 mm x 10 mm (poprzednio 40 mm x 23 mm).
2/ węzły chłonne okołoaortalne do wymiarów 31 mm x 8 mm ( poprzednio 42 mm x 14 mm),
3/ węzły chłonne około odbytnicze do wymiaru 3 mm ( poprzednio 8 mm x 6 mm ),
BEZ przerzutów:
- klatka piersiowa,
- wątroba,
- miednica.
Nastąpiło całkowite COFNIĘCIE się zmian zakrzepowych w żyle wrotnej.
Pacjent od początku choroby stosował szeroko zakrojone leczenie komplementarne (farmakologiczne, hipertermię ogólnoustrojową) modyfikowane w oparciu o aktualne wyniki badań i ocenę stanu klinicznego.
Włączenie zabiegów tlenoterapii w Krakowskiej Normobarii przyniosło ISTOTNE przyspieszenie procesu zdrowienia pacjenta.

 

Przypadek IV

 

U.A. lat 60. Pacjentka trafiła do nas z potężnym obrzękiem kolana, utrzymującym się od miesięcy! Stanu zapalnego nie dało się powiązać z żadną konkretną przyczyną. Utrzymujący się ból powodował dyskomfort i znaczne ograniczenia. Planowano zabieg, a przed nim zalecono tlenoterapię. Już po trzech sesjach udało się całkowicie pozbyć bólu. Obrzęk sukcesywnie malał do piątej sesji. Do dziś nie ma potrzeby interwencji lekarskiej. Pacjentka nie odczuwa bólu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek V

 

K.K. lat 6. Dziewczynka z autyzmem. Duża nadaktywność psychoruchowa. Problemy z koncentracją i nawiązywaniem kontaktu wzrokowego. Labilność emocjonalna. Brak mowy. Od dłuższego czasu na silnych lekach uspokajających - stosowanych u osób ze schizofrenią.

 

Ze względu na dużą wybiórczość żywieniową od razu zastosowano dietę wprowadzającą substancje potrzebne do natlenienia organizmu, bogatą w składniki odżywcze dla jelit i mózgu. Zalecono: dwa miesiące tlenoterapii 5 x w tygodniu - 2 dni przerwy. Potem sesje nocne. 

Już po tygodniu zauważono widoczne efekty w zakresie ogólnego funkcjonowania. Dziewczynka się wyciszyła, była dużo bardziej spokojna i radosna. Poprawiła się u niej jakość snu. Zauważono postępy w komunikacji i rozwoju mowy. Nastąpił rozwój umiejętności poznawczych. Stopniowo zmniejszano dawki podawanych leków, aż do całkowitego ich odstawienia. Na początku dziewczynka używała pojedynczych wyrazów, potem zaczęła je łączyć w proste zdania. W przedszkolu zaobserwowano niespotykaną dotąd chęć do podejmowania nowych aktywności. Dziewczynka stała się bardziej samodzielna. 

 

Przypadek VI

 

A. L. 35 lat.  Pacjentka trafiła do nas ze zmianami płuc - obustronne obwodowo zagęszczenia o charakterze mlecznej szyby. Zmiany pozapalne opisano na RTG jako typowe dla obustronnego zapalenia płuc na skutek Covid-19, co potwierdza historia pacjentki. Po ok. 20 sesjach tlenoterapii RTG nie wykazał nieprawidłowości. Miąższ się odbudował i to w zaskakująco szybkim czasie.

 

Należy wiedzieć, że przy Covid-19 zapalenie płuc ma charakter śródmiąższowy, gdyż wynika z bardzo wysokich poziomów cytokin prozapalnych, gdzie dochodzi do martwiczo-krwotocznych zmian w ich miąższu. Jeżeli chory wyzdrowieje – zmiany pozapalne zwłóknieją. Nie są znane późniejsze następstwa tego procesu, w analogii do SARS-CoV z 2012 roku można przypuszczać, że u niewielkiego odsetka chorych proces włóknienia będzie miał charakter postępujący. Osoby, zwłaszcza te, które ciężko przeszły Covid, mają często zwłóknienia w płucach, które są pozostałością śródmiąższowego zapalenia płuc, a NA TO NIE MA LEKU – jedyne co można zrobić, to powstrzymać rozwój zapalenia płuc i nie dopuścić do wtórnych zmian włóknistych!

Wieloletnie obserwacje chińskiego zespołu badawczego wykazały, że u osób, które przeszły SARS i MERS – choroby zbliżone do zakażenia COVID-19 z czasem doszło do zmniejszenia zakresu uszkodzeń spowodowanych infekcją koronawirusową, lecz regeneracja płuc trwała wiele lat.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że przedstawione na naszej stronie opisy przypadków leczenia tlenem w komorze normobarycznej nie gwarantują osiągnięcia tych samych efektów, zwłaszcza w innych komorach niż Krakowska Normobaria. Pacjenci przebywają pod stałą opieką lekarza prowadzącego i specjalistów.

Przy poważnych problemach zdrowotnych zalecamy poszerzenie zakresu działań o wizytę u specjalisty, wykonanie dodatkowych badań, dobór odpowiedniej diety i zmianę trybu życia. Zachęcamy do założenia dziennika obserwacji własnego organizmu oraz poświęcenie czasu na relaks i odpoczynek.  

Komora normobaryczna a rak Kraków 

Cieszymy się z każdej szczęśliwej historii. I Ty nie bądź obojętny - opowiedz wszystkim o swoim przypadku, by pomóc innym! Napisz do Nas na biuro@krakowska-normobaria.pl !